گواهینامه ایزو 14001

سیستم مدیریت زیست محیطی

ویژگی ها

نام: گواهینامه ایزو 14001

معیارها: ISO 14001و منشور مشتری (Client Charter)

مخاطب: همه سازمانها

دامنه: بین المللی

خروجی: گواهی اطمینان

اعتبار: 3 سال، با توجه به تداوم رعایت الزامات

نتیجه: صدور گواهینامه به سازمان ، مشتریان ، مراجع مقرراتی و سایر افراد نسبت به توانایی خود در تحقق الزامات محیطی ، با هدف كاهش اثرات منفی محیطی ، اطمینان می بخشد.


تاریخچه
هر سازمان مدرن مسئولیت مشترکی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست دارد. گواهینامه ایزو 14001 ما برای هر سازمانی كه به دنبال ایجاد اعتماد در توانایی آنها در انجام مداوم این تعهدات زیست محیطی باشد ، مبنایی محكمی را ارائه می دهد. این گواهینامه می تواند با هر یک از گواهینامه های دیگر ما ادغام شود.

فرآیند
مراحل اجرایی برای سازمان شما عبارتند از:

درخواست صدور گواهینامه:
پیشنهاد اختصاصی ما را مرور کنید و بپذیرید، سپس شما در مسیر درست قرار دارید!


دستیابی به گواهینامه:
در مرحله اول ، پیش ممیزی یا “آزمایش اجرا” یا در محل ( شما) یا خارج از سایت (در محل ما) یا هر دو انجام می شود تا ببینیم سیستم های مدیریتی شما مناسب هستند یا خیر. سپس حوزه های نگران کننده گزارش خواهد شد. پس از اقدام در مورد نگرانی ها ، یک ممیزی صدور گواهینامه در محل انجام خواهد شد ، که در آن ما میزان میزان پوشش معیارهای ممیزی را بررسی خواهیم کرد. مجدداً حوزه های نگران کننده گزارش خواهد شد. هنگامی که مطمئن شدیم هیچ مسئله برجسته ای وجود ندارد که ریسک غیرقابل قبولی برای شما ، کارمندان ، مشتریان ، مراجع قانونی ، ما یا دیگران نداشته باشد، می توانیم به صدور گواهی اطمینان، اقدام کنیم.


حفظ گواهینامه:
بسته به میزان ریسک ، ما یکسری ممیزی های مراقبتی (و در بعضی موارد ممیزی های ویژه و پیگیرانه) و ممیزی های صدور مجدد سه ساله را انجام خواهیم داد تا میزان انطباق سیستم شما در ادامه به معیارهای ممیزی بررسی کنیم و حوزه های نگران کننده گزارش خواهد شد. هنگامی که مطمئن شدیم هیچ مسئله برجسته ای وجود ندارد که ریسک غیرقابل قبولی برای شما ، کارمندان ، مشتریان ، مراجع قانونی ، ما یا دیگران نداشته باشد، گواهینامه شما معتبر است.


قدم بعدی شما
برای تماس با ما وارائه فرم پیشنهاد برای شما بدون هیچ هزینه ای، اینجا را کلیک کنید.

ویرایش جدید ایزو 22000

ما برنامه انتقال ISO 22000 خود را برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی برای انتقال از نسخه 2005 به نسخه 2018 ارتقا داده ایم.

تغییرات اصلی از ISO 22000: 2005 به ISO 22000: 2018 شامل موارد زیر است:

اتخاذ ساختار سطح بالا ، یا HLS (بخشنامه ISO قسمت 1 ضمیمه L)
هیچ مرجع الزامی در بند 2 وجود ندارد.
تعاریف جدید و / یا تغییر یافته در بند 3
الزامات جدید بند 4 برای زمینه های سازمانی و نیازها و انتظارات افراد ذینفع
الزامات جدید در بند 6 در پاسخ به ریسک و فرصتها
الزامات جدید بند 7 در مورد صلاحیت و رعایت عناصر توسعه یافته خارجی
بررسی و به روزرسانی بند 8 شامل معرفی مفهوم برنامه کنترل خطر که شامل اقدامات کنترل در CCP و OPRP ها می شود.
ArmCert، سیاست مجمع بین المللی اعتباربخشی و / یا نهاد اعتباربخشی مربوطه را دنبال می کند (به عنوان مثال: JAS-ANZ):

ممیزی اولیه بعدی (به عنوان مثال: قبل از صدور گواهینامه ، صدور گواهینامه ، نظارت یا بازرسی مجدد) باید به ISO 22000: 2018 انجام شود.
یافته های ممیزی به الزامات جدید و یا تغییر یافته به طور جداگانه مشخص می شود.
پس از 19 ژوئن 2020 ، گواهینامه های جدید یا به روز شده ایزو 22000 باید به نسخه 2018 برسند.
پس از 19 ژوئن 2021 ، هرگونه گواهی معتبر به ISO 22000: 2005 معتبر نخواهد بود.
فارغ از موارد فوق ، گواهینامه های ISO 22000: 2005 در طول دوره انتقال معتبر خواهند بود.
اقدامات بعدی برای مشتریان شامل موارد زیر است:

ISO 22000: 2018 و اسناد مربوطه را بدست آورید.
منشور مشتری و معیارهای ممیزی یکپارچه را مرور کنید در www.equalassurance.com/publications.
شکافهای سازمانی را برای رفع نیازهای جدید شناسایی کنید.
برنامه اجرا را تدوین کنید.
آموزش مناسب و آگاهی برای کلیه پرسنل از جمله کارگران و پیمانکاران فراهم شود.
FSMS را به روز کنید و اثربخشی را تأیید کنید.
توجه داشته باشید که مشتریان می توانند بدون هیچ هزینه ای به ارزیابی صلاحیت معامله ای ISO 22000: 2018 خود از طریق درگاه مشتری Qdos خود ، از جمله گواهی نامه دستیابی به موفقیت برسند.

لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید و یا با مدیر مشتری یا مدیر حساب خود صحبت کنید تا اطلاعات بیشتری کسب کنید.