اخبار

آموزش و مشاوره ایزو 17025

2017:ISO / IEC 17025 آزمایشگاه ها را قادر می سازد نشان دهند که آنها با صلاحیت عمل می کنند و نتایج معتبری را به دست می آورند ، در نتیجه اعتماد در کار خود را در سطح ملی و سراسر جهان ارتقا می بخشند… ادامه

گواهینامه HACCP

صدور گواهینامه سیستم HACCP اکنون در دسترس هر سازمانی در زنجیره غذایی است که می خواهد از شیوه های ایمنی مواد غذایی خود اطمینان حاصل کند…. ادامه

ممیزی از راه دور

در این مواقع دشوار، ArmCert می تواند از تکنیک های ممیزی از راه دور برای کمک به کارفرما در انجام تعهدات مربوط به انطباق خود استفاده کند…. ادامه