ممیزی از راه دور

در این مواقع دشوار، ArmCert می تواند از تکنیک های ممیزی از راه دور برای کمک به کارفرما در انجام تعهدات مربوط به انطباق خود استفاده کند.

(i) استفاده از ابزارها و فرآیندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات:

مطابق با سیاستهای ایجاد شده توسط انجمن بین المللی اعتباربخشی (IAF) و نهادهای عضو اعتباردهی، ArmCert فرآیندهایی ایجاد کرده و الزامات را تحت IAF MD4: 2018 “استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای اهداف ممیزی” برآورده می کند. این امر روش ها و ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را به اعضای تیم ممیزی ارائه می دهد از جمله:

جلسات با استفاده از امکانات ارتباط از راه دور ، از جمله به اشتراک گذاری صوتی ، تصویری و داده ها.
ممیزی مدارک و سوابق از طریق دسترسی از راه دور ، یا همزمان (در زمان واقعی) و یا به صورت غیر همزمان (در صورت استفاده).
ضبط اطلاعات و شواهد با استفاده از فیلم های ویدئویی ،ضبط تصویری (از جمله با پهباد) یا صدا و

دسترسی بصری / صوتی به مکانهای از راه دور یا به طور بالقوه خطرناک.

این امکانات و فرایندها، همچنین به اعضای تیم ممیزی، مدیران حساب و سایر افراد آموزش داده شده است. بنابراین ، برای جلوگیری از روشی واحد که بسیاری از آنها متناسب با همه مشتری ها نباشند ، این آموزش به طور خاص بر روی کار با مشتری های ما به صورت “مورد به مورد” متمرکز شده است تا ریسک ها و فرصت های مرتبط با ممیزی از راه دور و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در این زمینه درک شذه، و با یک روش خاص از اجرا موافقت شود. مشتریان می توانند با مدیر مشتری و / یا مدیر حساب خود ارتباط برقرار کنند تا خروجی های ممیزی را ارتقاء دهند در حالی که حداقل اختلال و مزاحمت را برای افراد و عملیات ایجاد کنند.

پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و محرک های ممیزی از راه دور ، تغییراتی را در پیش می گیرند که با سرعت اتفاق افتاده به گونه ای که برخی از چالش ها در رابطه با انجام تعهدات مربوط به انطباق را می توان تجربه کرد. شما می توانید از پرسنل ما انتظار داشته باشید که صبور باشند و همدلی لازم را با مشتریان خود به کار گیرند.

لطفا در صورت داشتن هرگونه سؤال بیشتر ، از تماس با ما دریغ نکنید.