گواهینامه ایزو 14001

ویژگی ها

نام: گواهینامه ایزو 14001

معیارها: آخرین ویرایش استاندارد بین المللی ISO 14001

مخاطب: همه سازمانها

دامنه: بین المللی

خروجی: گواهینامه بین المللی اکردیت

اعتبار: 3 سال، با توجه به تداوم رعایت الزامات

نتیجه: صدور گواهینامه به سازمان ، مشتریان ، مراجع مقرراتی و سایر افراد نسبت به توانایی خود در تحقق الزامات محیطی ، با هدف كاهش اثرات منفی محیطی ، اطمینان می بخشد.


تاریخچه
هر سازمان مدرن مسئولیت مشترکی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست دارد. گواهینامه ایزو 14001 ما برای هر سازمانی كه به دنبال ایجاد اعتماد در توانایی آنها در انجام مداوم این تعهدات زیست محیطی باشد ، مبنایی محكمی را ارائه می دهد. این گواهینامه می تواند با هر یک از گواهینامه های دیگر ما ادغام شود.

فرآیند
مراحل اجرایی برای سازمان شما عبارتند از:

درخواست صدور گواهینامه:
پیشنهاد اختصاصی ما را مرور کنید و بپذیرید، سپس شما در مسیر درست قرار دارید!


دستیابی به گواهینامه:
در مرحله اول ، پیش ممیزی یا “آزمایش اجرا” یا در محل ( شما) یا خارج از سایت (در محل ما) یا هر دو انجام می شود تا ببینیم سیستم های مدیریتی شما مناسب هستند یا خیر. سپس حوزه های نگران کننده گزارش خواهد شد. پس از اقدام در مورد نگرانی ها ، یک ممیزی صدور گواهینامه در محل انجام خواهد شد ، که در آن ما میزان میزان پوشش معیارهای ممیزی را بررسی خواهیم کرد. مجدداً حوزه های نگران کننده گزارش خواهد شد. هنگامی که مطمئن شدیم هیچ مسئله برجسته ای وجود ندارد که ریسک غیرقابل قبولی برای شما ، کارمندان ، مشتریان ، مراجع قانونی ، ما یا دیگران نداشته باشد، می توانیم به صدور گواهی اطمینان، اقدام کنیم.


حفظ گواهینامه:
بسته به میزان ریسک ، ما یکسری ممیزی های مراقبتی (و در بعضی موارد ممیزی های ویژه و پیگیرانه) و ممیزی های صدور مجدد سه ساله را انجام خواهیم داد تا میزان انطباق سیستم شما در ادامه به معیارهای ممیزی بررسی کنیم و حوزه های نگران کننده گزارش خواهد شد. هنگامی که مطمئن شدیم هیچ مسئله برجسته ای وجود ندارد که ریسک غیرقابل قبولی برای شما ، کارمندان ، مشتریان ، مراجع قانونی ، ما یا دیگران نداشته باشد، گواهینامه شما معتبر است.


قدم بعدی شما
برای تماس با ما وارائه فرم پیشنهاد برای شما بدون هیچ هزینه ای، اینجا را کلیک کنید.