گواهینامه ایزو 9001

ویژگی ها

نام: گواهینامه ایزو 9001

معیارها: آخرین ویرایش استادارد بین المللی ISO 9001

مخاطب: همه سازمانها

دامنه: بین المللی

خروجی: گواهینامه بین المللی اکردیت

اعتبار: 3 سال، با توجه به تداوم رعایت الزامات

نتیجه: صدور گواهینامه با هدف افزایش رضایت مشتری، به توانایی سازمان و مشتریانش در برآورده نمودن الزامات مشتری و قانونی قابل اجرا اطمینان می بخشد.


تاریخچه
گواهینامه ایزو ISO 9001 محصول پرچمدار ما می باشد. این گواهینامه مبنایی محکم برای هر سازمانی است که به دنبال ایجاد اطمینان در توانایی خود برای تحقق مداوم نیازهای مشتری می باشد، همراه با این که یک عامل اصلی برای بهبود بهره وری در محل کار است. این گواهینامه می تواند در هر یک از برنامه های صدور گواهینامه دیگر ما ادغام شود.

فرآیند
مراحل اجرایی برای سازمان شما عبارتند از:

درخواست صدور گواهینامه:
پیشنهاد اختصاصی ما را مرور کنید و بپذیرید، سپس شما در مسیر درست قرار دارید!


دستیابی به گواهینامه:
در مرحله اول ، پیش ممیزی یا “آزمایش اجرا” یا در محل ( شما) یا خارج از سایت (در محل ما) یا هر دو انجام می شود تا ببینیم سیستم های مدیریتی شما مناسب هستند یا خیر. سپس حوزه های نگران کننده گزارش خواهد شد. پس از اقدام در مورد نگرانی ها ، یک ممیزی صدور گواهینامه در محل انجام خواهد شد ، که در آن ما میزان میزان پوشش معیارهای ممیزی را بررسی خواهیم کرد. مجدداً حوزه های نگران کننده گزارش خواهد شد. هنگامی که مطمئن شدیم هیچ مسئله برجسته ای وجود ندارد که ریسک غیرقابل قبولی برای شما ، کارمندان ، مشتریان ، مراجع قانونی ، ما یا دیگران نداشته باشد، می توانیم به صدور گواهی اطمینان، اقدام کنیم.


حفظ گواهینامه:
بسته به میزان ریسک ، ما یکسری ممیزی های مراقبتی (و در بعضی موارد ممیزی های ویژه و پیگیرانه) و ممیزی های صدور مجدد سه ساله را انجام خواهیم داد تا میزان انطباق سیستم شما در ادامه به معیارهای ممیزی بررسی کنیم و حوزه های نگران کننده گزارش خواهد شد. هنگامی که مطمئن شدیم هیچ مسئله برجسته ای وجود ندارد که ریسک غیرقابل قبولی برای شما ، کارمندان ، مشتریان ، مراجع قانونی ، ما یا دیگران نداشته باشد، گواهینامه شما معتبر است.


قدم بعدی شما
برای تماس با ما وارائه فرم پیشنهاد برای شما بدون هیچ هزینه ای، اینجا را کلیک کنید.